Træningsplanlægning

Under opbygning….

Nedenstående figur er et eksempel på den overordnede struktur for træningsplanlægning. De enkelte afsnit er beskrevet mere detaljeret enkeltvis. Læs mere om arbejdskrav, personlig profil (kapacitetsanalyse), valg af konkurrencer, prioritering af konkurrencer, målsætning og træningsplan (herunder årsplan, periodeplan og ugeplan).

 

 

Generelt om træning

En forbedring af træningstilstanden kræver den rette fordeling mellem på ene side træning og på en anden side restitution. En formfremgang kaldes også superkompensation og kan illustreres med nedenstående figur. Figuren viser et udgangsniveau og en efterfølgende træning, hvor kroppen “nedbydes”. Under den efterfølgende hvile-periode “genopbygges” kroppen. Med veltilrettelagt træning vil præstionsevnen over tid forbedres. Omvendt er det hvis træningsbelastning er for stor ift restitutionen, i så fald vil der ske en overbelastning (evt. en skade) og præstationsevnen forringes.

 

 

Særligt løb belaster led, muskler og sener. Derfor er det vigtigt at være varsom for at undgå overbelastning og skader. Muskler har relativ kort restitutionstid, mens knogler og især sener kræver betydelig længere restitutionstid. Derfor er det heller ikke sjældent, at personer der starter med at træne eller øger træningsbelastningen for hurtigt, får overbelastede sener eller deciderede sene-skader, fx i achillesenen.

 

Den træningspåvirkning kroppen udsættes for, afhænger dels af hvor ofte der trænes (frekvensen) og varigheden af træningen, der tilsammen udgør træningsvolumen. Dertil kommer træningsintensiteten, hvor hårdt der trænes. Træningsvolumen og -intensiteten udgør til sammen træningsmængden, dvs den samlede træningsbelastning. Det betyder i praksis at fx 30 min træning både kan være ganske let og særdeles hårdt.

 

Vær opmærksom på den samlede belastning kroppen udsættes for i alle 3 dicipliner (+evt. styrketræning) og ikke mindst din øvrige hverdag. Samlet set handler det om at finde den rette balance mellem træning/belastning på den ene side og restitution på den anden side.

 

Tri-specifik

I forberedelsen til en konkurrence, uanset distance, er det en god idé at gøre noget af træningen specifik. Fx hvis konkurrencen foregår i åbent vand (fx sø, fjord eller hav) bør en del af din svømmetræning foregå i lignende opgivelser. Hvis cykelruten er meget kuperet, er det oplagt at træne i bakker. Husk at træne skiftet mellem diciplinerne, der er masser af sekunder og måske ligefrem minutter, at hente. Husk altid at teste udstyr og beklædning i træningen, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser på konkurrencedagen. Det samme gælder naturligvis væske og energi.

 

Go to Top