Prioritering af konkurrencer

Mange vælger at køre flere konkurrencer i løbet af sæsonen, men ikke alle konkurrencer er lige vigtige.

 

Typisk inddeles konkurrencerne over en sæson i A, B og C-prioritet:

Afhængigt af distancerne vælges typisk 1-3 konkurrencer som A-prioritet. Det er sæsonen vigtigste konkurrence(r) og den/de konkurrencer der er hovedmålet for sæsonen. Derfor tilrettelægges træningen også mhp at toppe til netop disse konkurrencer.

B-konkurrencerne har lavere prioritet end A-konkurrencer og er typisk en trædesten mod A-konkurrencerne. Typisk nedtrappes træningen frem mod B-konkurrencer, dog i mindre omfang end til A-konkurrencer. En B-konkurrence kan fx være en ½ ironman i en sæson hvor en given ironman er A-konkurrence.

C-konkurrencer har lavest prioritet og køres normalt som en “træningskonkurrence” uden nedtrapning. Til C-konkurrencerne kan race-taktik, udstyr, beklædning, væske og energi mv. testes.

 

Go to Top