Personlig profil

Inden du planlægger din triathlon-træning, eller evt. får én til at hjælpe dig, er det værd at overveje dine “forudsætninger” ift triathlon. Din personlige profil afgør i høj grad hvordan din træning skal planlægges. Inden for idrætsteorien bruges ofte begrebet kapacitetsanalyse. Udfra kapcitetsanalysen vurderes det nuværende niveau og fremtidige potentiale. Med udgangspunkt her i kan der laves en målsætning og efterfølgende en årsplan osv.

 

Overvej fx følgende:

Træningsbaggrund -Er du du vant til at være fysisk aktive og afsætte tid til træning i hverdagen?

Træningserfaring -Har du tidligere trænet en eller flere af triathlon disciplinerne eller anden idræt?

Fysik -Hvordan er din nuværende fysiske form? Vægt? Skader? Sygdom? Generelt helbred?

Genetik -Er du grundlæggende udholdende eller er du nærmere en “sprinter-type”

Teknik og arbejdsøkonomi -Hvordan er din teknik i de enkelte discipliner? Løbeøkonomi mv?

Fysiske styrker/svagheder  -Fx hvilken disciplin er du bedst/dårligt til? Er du god på bakker eller bedst i fladt terræn?

Mentale styrker/svagheder  -Er du god til at fokusere i længere tid? Hvordan reagerer du når du bliver træt under et langt eller hårdt træningspas eller konkurrence?

Ernæring -Hvordan er din kostsammensætning? -Har du viden om væske og energiindtag ifm træning og konkurrence?

Job/erhverv/beskæftigelse -Hvor meget tid og energi bruger du på dit job eller studie?

Fritid -Har du andre krævende fritidsinteresser? Foreningsarbejde? Vedligeholdelse? Hus og have? Husdyr?

Privatliv -Er din ægtefælde, kæreste, børn, familie mv. indforstået med at du gerne vil bruge X antal timer pr. uge på triathlon

Tid -Hvor meget tid kan og vil du afsætte til træning?

Go to Top