Generelt om træning efter fødsel

Det er meget individuelt hvor hurtigt og i hvilket omfang træningen kan genoptages efter fødslen. Generelt kan kvinder, der har været fysisk aktive under graviditeten, hurtigere påbegynde træningen efter fødslen. Mange vil 4-6 uger efter fødslen kunne påbegynde træningen, men det kan være både tidligere og senere. Der vil typisk gå mindst 2-3 mdr yderligere inden træningen er tilbage på niveau med før graviditeten. Det er naturligvis vigtigt langsomt at opbygge træningen og tage udgangspunkt i den aktuelle træningstilstand. Særligt ifm løb kan der være stor risiko for skader hvis optrapningen sker for hurtigt.

Der er ikke videnskabelig belæg for at sætte begrænsninger på high impact træning som fx løb og hop efter en graviditet. Omvendt er det vigtigt at genoptræne styrken i bækkenbundsmuskulaturen inden den hårdere træningen påbegyndes. Det anbefales at påbegynde bækkenbundstræning allerede under graviditeten. Der er stærk evidens for at bækkenbundstræning under graviditeten og efter fødslen kan forebygge urininkontinens.

Typisk anbefales det at vente med svømmetræning til efter 8-ugers kontrollen hos egen læge.

Ved kejsersnit skal eventuelle gener og smerter respekteres. Typisk vil det tage længere tid for kvinder der har fået foretaget kejsersnit, at komme i gang med træningen sammenlignet med vaginal fødsel. Der er ingen officielle anbefalinger for hvornår træningen kan påbegyndes efter kejsersnit. Dette må bygge på en individuel vurdering.

 

Kilde: Håndbog i fysisk aktivitet og forebyggelse (Sundhedsstyrelsen, 2011)

Go to Top